Pro HSEQ

Pro HSEQ on uusi pilvipalvelu, johon on koottu yhteen ja samaan järjestelmään kattavasti arvioitavia HSEQ-asioita. Se on suunniteltu erityisesti niille pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää toimintaansa ja tehdä itsestään luotettavan ja houkuttelevan yhteistyökumppanin. Tilaajien vaatimukset toimittajillle/alihankkijoille ovat kasvaneet ja palvelutoimittajilta edellytetään parempaa työturvallisuutta, ympäristöasioiden huomiointia, toiminnan laatua ja yritysvastuuta.Toimittajan on helppo aloittaa oman tilanteen arviointi Pro HSEQ:n valmiilla lomakkeilla. Itsearvioinnin jälkeen korjaavien / kehitystoimien tekeminen on luonnollisesti huomattavasti helpompaa.

Pro HSEQ on myös hyödyllinen työkalu,  jos olette tekemässä tai päivittämässä laadunhallinta-, ympäristö- tai työturvallisuusjärjestelmää (ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001).

HSEQ pitää sisällään laajan kirjon erilaisia asioita ja hankala kirjainyhdistelmä voi tuskastuttaa urakan alussa. Työturvallisuus, ympäristö ja laatu ovat kuitenkin melko kansantajuisia asioita, kun kokonaisuus on fiksusti pilkottu pienempiin osiin ja teillä on käytössä valmiita arviointilomakkeita, joiden avulla työtä voi jakaa vastuualueiden ja osaamisen mukaan eri henkilöille. Pro Pilvipalveluiden useat palvelut tuottavat myös valmista HSEQ- materiaalia. Näitä ovat esimerkiksi Pro Työturva, Pro Tietosuoja, Pro Henkilöstö, Pro Ilmoitus, Pro Riskienhallinta, Pro Työlupajärjestelmä, Pro Vastuullisuus ja Pro Omavalvonta.

Pelkkä asioiden pohdinta ja dokumenttien tekeminen ei vielä riitä vaan käsitellyt asiat on muistettava viedä myös osaksi jokapäiväistä toimintaa. Siksi henkilöstön kouluttaminen ja sitouttaminen toimintatapoihin on ensiarvoisen tärkeää!

Ne edelläkävijäyritykset, jotka ymmärtävät toiminnan kehittämisen, hyvän dokumentaation ja koulutukset merkityksen menestyvät paremmin kilpailussa. Nykypäivän vaatimusten mukaan toimivalla yrityksellä on tutkitusti mm. pienemmät sairauspoissaolotilastot sekä parempi työhyvinvointi ja tuottavuus. 

Mitä kaikkea Pro HSEQ:lla voi arvioida ja kehittää:

 • Alihankkijan / toimittajan ympäristövastuullisuus
 • Alihankkijan / toimittajan työturvallisuus
 • Asiakaspalautteet ja niiden käsittely
 • Asiakastyytyväisyys
 • Ensiapuvalmiudet
 • Esimiesten ja henkilöstön työturvallisuuskoulutus
 • Henkilöstön palkitseminen
 • HSEQ - Laatumittarit
 • Johtamis-, toiminta- ja laadunhallintajärjestelmät
 • Johtoryhmätyöskentely 
 • Jätehuolto ja jätteiden lajittelu
 • Kemikaaliturvallisuus
 • Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen
 • Lainsäädännön seuraaminen
 • Omavalvonta
 • Paloturvallisuus ja pelastussuunnittelu
 • Poikkeamahallinta - Laatu, ympäristö- ja työturvallisuuspoikkeamat
 • Pätevyydet ja osaaminen
 • Riskienhallinta
 • Tapaturma- ja sairauspoissaolot
 • Tapaturmat ja vaaratilanteet sekä niiden käsittely
 • Tietosuoja ja -turva 
 • Tulityöt
 • Työaikakirjanpito
 • Työhön perehdyttäminen ja opastaminen
 • Työmenetelmät ja teknologiat
 • Työsuojelun yhteistoiminta
 • Työsuojelupäällikkö ja hänen velvollisuudet
 • Työsuojeluvaltuutettu ja toimintaedellytykset
 • Työterveyshuolto
 • Työturvallisuuden järjestelmällinen kehittäminen
 • Työvälineet ja työskentelytilat
 • Vaaralliset työt ja työlupakäytännöt
 • Vakuutusturva
 • Varautuminen häiriötilanteisiin
 • Yhteistyökumppanit
 • Yrityksen henkilöstön ja vastuuhenkilöiden tehtävä- ja vastuualuekuvaukset (HSEQ)
 • Yrityksen strateginen suunnittelu
 • Yrityksen toimintaperiaatteet
 • Yrityksen ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen
 • Yritysvastuu

Tutustu tarkemmin Pro Pilvipalveluiden HSEQ-johtamisjärjestelmään

Palvelua toteuttamassa